Income Records – Vietnamese

2019-03-12 UPDATE: Please visit our new blog for the newest information. We will not be updating this blog anymore www.thutwealth.com

2019-03-12 CẬP NHẬT: Vui lòng truy cập blog mới của chúng tôi để biết thông tin mới nhất. Chúng tôi sẽ không cập nhật blog này nữa www.thutwealth.com

For the English version please click here

Kiểm tra tổng thu nhập của  doanh nghiệp bạn. Tổng thu nhập là tổng số thu nhập của bạn trước khi bạn khấu trừ bất kỳ khoản chi phí nào.

Hồ sơ thu nhập của bạn cần ghi chép rõ ràng các thông tin như sau

 • số tiền và ngày nhận được;
 • nguồn gốc của thu nhập.

Ghi rỏ thu nhập bạn nhận tiền mặt, bất động sản hoặc dịch vụ.

Tất cả các tài liệu phải dùng tài liệu gốc. Các tài liệu gốc bao gồm:

 • hoá đơn bán hàng;
 • Băng máy tính tiền;
 • biên lai;
 • phiếu tiền gửi ngân hàng
 • báo cáo, lệ phí; và
 • hợp đồng.

Một ví dụ , làm thế nào để ghi lại thu nhập của bạn, xem Example – Sales Journal – Month of July hoặc liên hệ với văn phòng THUT cho một mẫu để sử dụng.

TIPS:

 1. Kê khai doanh thu của bạn một cách trung thực và phù hợp với Canada Revenue Agency  và yêu cầu lưu giữ hồ sơ lại
 2. Không khai GST trả  trên chi phí vào những thứ không TRỰC TIẾP liên quan đến thu nhập như tiền ăn nhà hàng , chi phí cho xe v.v.
 3. Không mua / thuê  xe trừ khi sữ dụng cho  doanh nghiệp của bạn
 4. Không  được khai chi phí nhà nghỉ, hoặc nhà thứ hai v.v. cá nhân cho doanh nghiệp của bạn
Share with someone that could use some advice in this post or save some taxes
For every person you refer we’ll give you a free month or a gift card equal to 1 month of service of your referral – whatever is bigger! Up to to $600!
Anyone you refer gets a free month of bookkeeping!
THUT data capture technology extracts data from bank, credit card and online statements and allows for automatic bank reconciliation.
THUT uses artificial intelligence to locate and extract line item and tax summary data from receipts and exports it into a csv file.
Cleansing algorithms allow it to extracts transactional data that is 100% accurate.
Send us your prior financials and we will prove to you how our value is unrivaled in Canada.
➤➤➤
Advertisements