Why Do More Edmonton-area Nail Salons Choose THUT Accounting Than Anyone Else?

Có nhân viên kiểm tra thuế (auditor) làm ở cơ quan thuế Canada Revenue Agency (CRA) báo cho văn phòng mình biết là:

  1. CRA có nguyên một đội ngủ chuyên kiểm tra lại thuế tất cả các tiệm nail trong vòng 2 năm
  2. Trong đội ngủ này CRA có nhân viên biết tiếng Việt Nam sẻ giúp kiểm tra và thông dich lại những quảng cáo của những tiệm nails đăng trên Thời Báo (Trả bao nhiêu tiền một tháng và trả ăn chia v.v..). Auditor nói CRA sẽ dùng thông tin này để tìm lại số tiền mặt mà các tiệm Nail không khai báo là bao nhiêu.
  3. CRA đã và đang cho người giả xin việc gọi đến từng tiệm Nail và hỏi có trả tiền mặt hay không để báo lên CRA.
  4. CRA đang kiểm tra lại thuế tiệm Nail là vì có nhiều người trong ngành Nail phản ảnh với CRA vụ cách thức tiệm Nail Việt trả tiên cho nhân viên cho nên họ khong thế cạnh tranh được (ví dụ như tiệm Italian va Lebanese v.v.).
  5. Mua một chiếc xe với giá trị 75% hoặc nhiều hơn số tiền thu nhập hàng năm bạn báo sẽ gây ra một cuộc kiểm toán (audit).
  6. Trong một cuộc audit CRA cũng kiểm tra xem làm thế nào bạn có thể trả tiền mortgage của bạn.

CRA có quyền:

  • Tìm hiểu thông tin từ nơi đăng ký xe (Registry Office )mình có bao nhiêu xe và xe gì
  • Lấy thông tin từ ngân hàng (cá nhân lẩn doanh ngiệp) và thông tin mortgage của chủ tiệm nail
  • Và họ lên City of Edmonton website để coi giá trị của căn nhà của bạn

Chúng tôi đề nghị tiệm Nail phải có hệ thống quản lý bán hàng (Point of Sale system) hoặc ghi lại thu nhập , xem Example – Sales Journal – Month of July hoặc liên hệ với văn phòng THUT cho một mẫu để sử dụng.  Tiệm Nail cũng cần ghi lại tiền TIP trả cho nhân viên hàng ngày bởi vì chủ tiệm nail không cần phải trả thuế và GST trên tiền TIP này.  Để biết thêm về hồ sơ thu nhập : English / Vietnamese.

Trong trường hợp nếu bạn bị kiểm tra thuế thì bạn cung cấp cho Auditor bằng báo cáo thu nhập thì bạn không có vấn đề.

Share with someone that could use some advice in this post or save some taxes
For every person you refer we’ll give you a free month or a gift card equal to 1 month of service of your referral – whatever is bigger! Up to to $600!
Anyone you refer gets a free month of bookkeeping!
THUT data capture technology extracts data from bank, credit card and online statements and allows for automatic bank reconciliation.
THUT uses artificial intelligence to locate and extract line item and tax summary data from receipts and exports it into a csv file.
Cleansing algorithms allow it to extracts transactional data that is 100% accurate.
Send us your prior financials and we will prove to you how our value is unrivaled in Canada.
➤➤➤
Advertisements