CRA Requirements for Tips & Gratuities (Vietnamese)

2019-03-12 UPDATE: Please visit our new blog for the newest information. We will not be updating this blog anymore www.thutwealth.com

2019-03-12 CẬP NHẬT: Vui lòng truy cập blog mới của chúng tôi để biết thông tin mới nhất. Chúng tôi sẽ không cập nhật blog này nữa www.thutwealth.com

Bạn phải chọn một trong hai cách để trả tiền tip. (English Version here)

Employees phải báo cáo / thu nhập tiền Tip của họ trên thuế cá nhân của họ. Hãy nhớ ghi lại thu nhập của bạn và tiền Tip trả cho nhân viên của bạn trong hồ sơ thu nhập của bạn (English / Vietnamese)  để bạn không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp cho rằng không phải là Income của bạn! Vui lòng liên hệ văn phòng của chúng tôi cho một mẫu Sales Template.

  1. Direct Tips – Không phải chịu các khoản đóng góp CPP và / hoặc phí bảo hiểm EI
  2. Controlled Tips – Có phải chịu đóng góp CPP và / hoặc phí bảo hiểm EI

1. Direct Tips là tiền thưởng được trả trực tiếp cho khách hàng với nhân viên và không phải chịu bất kỳ hình thức kiểm soát của chủ nhân. Sau đây là một số ví dụ về những lời khuyên trực tiếp:

  • Khi thanh toán hóa đơn bằng thẻ credit/debit, một khách hàng bao gồm một số tiền cho một tip trên thẻ tín dụng và chủ nhân trả tiền tip trong tiền mặt cho nhân viên hàng ngày;

Chúng tôi sử dụng thuật ngữ “Direct Tip”  khi chủ nhân không kiểm soát trên số tiền tip

2. Controlled Tips là khi tiền Tips không được trả ra hàng ngày hoặc chủ nhân kiểm soát và phân chia theo chủ nhân muốn  (hãy nhớ báo cáo tiền Tip của nhân viên cùng với số lượng payroll của họ)


Sự lựa chọn thứ 2 (Controlled Tips) : chi phí tốn kém hơn về EI, CPP, cũng như WCB vì vậy điều này được thực hiện bởi rất ít tiệm nail / nhà hàng.

Advertisements