Sử dụng Facebook cho tiệm Salon của bạn

For our English blog post, click here

Người trung bình dành hơn một nửa cuộc sống thức dậy của họ trên các thiết bị điện tử. Bất kể salon của bạn tốt như thế nào, nếu khách hàng không thể tìm thấy doanh nghiệp của bạn trên điện thoại, bạn sẽ mất khách hàng! (Bạn cũng có thể sử dụng các bước sau để có được nhân viên mới.)

Step 1 Xác nhận Công ty của bạn trên Facebook bằng cách tìm kiếm công ty của bạn. Sau khi tìm kiếm trang được, hãy nhấp vào “is this your business” đã được tô màu đỏ trong hình ảnh sau và làm theo các bước mà nó được nhắc.

step 1 claim your page

Step 2 Khi bạn tuyên bố doanh nghiệp của mình, trong Cài đặt của trang công ty Facebook của bạn, đặt Đối tượng trên trang ưa thích của bạn Chọn nhóm tuổi tốt nhất cho Công ty của bạn. Nhắm mục tiêu các nhóm khách hàng của bạn.

2 audience

Step 3 Tạo một bài đăng để lãnh đạo chiến dịch của bạn – đối với công việc kinh doanh của bạn, bạn muốn làm một bảng cắt giảm giá hoặc một số tài liệu bán hàng / quảng cáo.

3 Boost post

Sử dụng Facebook có hiệu quả hơn việc xây dựng một trang web SEO.

Khuyến khích tương tác bằng cách chụp ảnh công việc của bạn và hashtag tên salon của bạn #______yeg và #edmontonnails hoặc #yegnails. Bạn cũng có thể khuyến khích nhiều sự tương tác hơn từ khách hàng bằng cách tạo một cuộc thi chẳng hạn như khách hàng hashtag tên tiệm #thutnailsyeg sẽ được nhập vào một cuộc xổ số hàng tháng mà người chiến thắng sẽ nhận được 10% cho dịch vụ tiếp theo.

Tiếp thu khách hàng là điều khó khăn nhất trong kinh doanh, khi bạn có khách hàng, bạn không chỉ có một lần bán hàng – trong kinh doanh móng tay, bạn đã thiết lập một chi phí định kỳ vì họ sẽ cần phải quay trở lại. Tôi có thêm lời khuyên cho tiệm nail ở đây: https://thutaccounting.wordpress.com/2017/05/19/choosing-your-market-pricing/

  • Share with someone that could use some advice in this post or save some taxes and EARN UP TO $583! For every customer you refer we’ll give you a free month or a gift card equal to 1 month of service of your referral – whatever is bigger! Anyone you refer gets a free month of bookkeeping!
  • The end-to-end solution at an unrivaled annual fixed price. There is more time, more inspiration and more money for the implementation of your business. Do not waste money and time with taxes and accounting.  At the cost of just 1% or less we reduce customer total costs by 3-30% (taxes + accounting).
  • SwissBooks provides complete accounting, bookkeeping, payroll and tax solutions for Canadian controlled private corporations throughout Canada in a wide variety of industries and leverages extensive expertise to deliver the best solutions to our customers.
  • The strategy was to enter Canada at the high end of the market: Edmonton’s oil and gas industry, where customers were prepared to pay a premium, and  SwissBooks used that money to develop cost efficient accounting solutions for other sectors.  In turn, that money was used to develop even more cost efficient accounting – driving down the market to higher unit volumes and lower prices with each successive category: Industry, Enterprise, Venture, Boutique, Micro-businesses and Holding Corporations.  Take advantage that Alberta’s oil and gas enterprises spent millions of dollars to pay for the development to let you outsource your accounting at an affordable cost.  
  • Send us your prior financials and we will prove to you how our value is unrivaled in Canada.
➤➤➤
Advertisements