Các Bước để Thanh Toán PD7A Online

Bạn phải thanh toán báo cáo PD7A của mình vào ngày 15 của tháng tiếp theo. Ví dụ: báo cáo PD7A cho tháng 2 phải được thanh toán trước ngày 15 tháng 3.

Chúng tôi khuyên bạn nên thanh toán PD7A ngay sau khi bạn nhận được nó từ văn phòng của chúng tôi, do đó bạn không cần nhớ phải trả tiền sau.

Bạn cũng có thể đăng ký để nhận được một email nhắc nhở để thanh toán PD7A của bạn đúng giờ. Bấm vào đây.


 

Đây là một lời giải thích về lý do tại sao bạn phải trả PD7A mỗi tháng cho nhân viên của bạn.  Ví dụ công ty lớncông ty nhỏ

 


To pay your Payroll Source Deductions (PD7A) Các hướng dẫn để thanh toán PD7A Online

 1. Click the link CRA My Payment System
 2. Click “PAY NOW” button
 3. Click “PAYROLL SOURCE DEDUCTIONS” under the “Businesses” heading
 4. Click “REGULAR REMITTANCE”
 5. Enter account number EXAMPLE: 123456789RP0001 (Không có dấu cách hoặc dấu gạch ngang)
 6. Enter all of the required information from your PD7A report you received from our office (Nhập tất cả thông tin bắt buộc từ báo cáo PD7A bạn nhận được từ văn phòng của chúng tôi)
 7. Click “NEXT”
 8. Confirm the account numbers and amounts are correct
 9. Click “CONFIRM AND PROCEED TO PAY” or select the radio button to modify payment.
 10. Click “PAY NOW”
 11. Choose your bank and enter in your banking login information and proceed to pay/confirm
Advertisements

CDIC: Best Way to Protect Your Cash in Canada (English)

Is your money protected by the CDIC? Keep reading below to find out how to keep your hard earned money safe.

Tiền của bạn có được bảo vệ vởi CDIC không? Hãy đọc để tìm hiểu làm thế nào để gởi tiền của bạn cho an toàn. Vietnamese posting here.


The CDIC insures eligible deposits in banks, trust companies, and loan companies against loss in case of member failure, BUT only to a maximum of $100,000 (principal and interest) per depositor, per category listed below:

 1. In one name: Savings/Chequing Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less
 2. In more than one name: Savings/Chequing Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less
 3. In Trust: Savings/Chequing Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less
 4. In RRSPs: Eligible deposits Savings Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less
 5. In RRIFs: Eligible deposits Savings Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less
 6. In TFSAs: Eligible deposits Savings Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less
 7. Eligible deposits for realty taxes on mortgages: Savings Accounts/Chequing Accounts/Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years or less

Uninsured products include:

 1. mutual funds, stocks, and bonds,
 2. Term Deposits (GICs) with original terms to maturity of 5 years +
 3. foreign currency deposits

The CDIC has a nice infographic here which lists the remainder of the uninsured products.

Please use their online calculator to make sure your hard earned money is protected! Or contact the CDIC.

 

WCB Coverage in Alberta

WCB insurance provides your employees with benefits and services after an injury happens. You may have to sign up for WCB coverage for your employees. Please contact WCB Alberta to find out if WCB coverage is mandatory for your corporation. If so, you must open an account within 15 days of hiring your first worker.

If your corporation is an exempt industry you can voluntarily apply for WCB coverage for your employees.

As a business owner, you are not automatically covered by WCB but coverage is available and automatically renews every December 31st. Please remember to base your coverage on your actual EMPLOYMENT EARNINGS (earnings before taxes). If injured you will need to provide records to prove your employment earnings such as your T1 general or T4 slip.

ANNUAL RETURNS

Annual returns must be submitted before the last day of February each year to avoid penalties. At the beginning of the year, you will receive a letter from WCB with your Annual Return Password. If our office prepares your payroll please remember to forward the letter to our office so we can help you file your return on time!

Why Do More Edmonton-area Nail Salons Choose THUT Accounting Than Anyone Else?

Có nhân viên kiểm tra thuế (auditor) làm ở cơ quan thuế Canada Revenue Agency (CRA) báo cho văn phòng mình biết là:

 1. CRA có nguyên một đội ngủ chuyên kiểm tra lại thuế tất cả các tiệm nail trong vòng 2 năm
 2. Trong đội ngủ này CRA có nhân viên biết tiếng Việt Nam sẻ giúp kiểm tra và thông dich lại những quảng cáo của những tiệm nails đăng trên Thời Báo (Trả bao nhiêu tiền một tháng và trả ăn chia v.v..). Auditor nói CRA sẽ dùng thông tin này để tìm lại số tiền mặt mà các tiệm Nail không khai báo là bao nhiêu.
 3. CRA đã và đang cho người giả xin việc gọi đến từng tiệm Nail và hỏi có trả tiền mặt hay không để báo lên CRA.
 4. CRA đang kiểm tra lại thuế tiệm Nail là vì có nhiều người trong ngành Nail phản ảnh với CRA vụ cách thức tiệm Nail Việt trả tiên cho nhân viên cho nên họ khong thế cạnh tranh được (ví dụ như tiệm Italian va Lebanese v.v.).
 5. Mua một chiếc xe với giá trị 75% hoặc nhiều hơn số tiền thu nhập hàng năm bạn báo sẽ gây ra một cuộc kiểm toán (audit).
 6. Trong một cuộc audit CRA cũng kiểm tra xem làm thế nào bạn có thể trả tiền mortgage của bạn.

CRA có quyền:

 • Tìm hiểu thông tin từ nơi đăng ký xe (Registry Office )mình có bao nhiêu xe và xe gì
 • Lấy thông tin từ ngân hàng (cá nhân lẩn doanh ngiệp) và thông tin mortgage của chủ tiệm nail
 • Và họ lên City of Edmonton website để coi giá trị của căn nhà của bạn

Chúng tôi đề nghị tiệm Nail phải có hệ thống quản lý bán hàng (Point of Sale system) hoặc ghi lại thu nhập , xem Example – Sales Journal – Month of July hoặc liên hệ với văn phòng THUT cho một mẫu để sử dụng.  Tiệm Nail cũng cần ghi lại tiền TIP trả cho nhân viên hàng ngày bởi vì chủ tiệm nail không cần phải trả thuế và GST trên tiền TIP này.  Để biết thêm về hồ sơ thu nhập : English / Vietnamese.

Trong trường hợp nếu bạn bị kiểm tra thuế thì bạn cung cấp cho Auditor bằng báo cáo thu nhập thì bạn không có vấn đề.

Share with someone that could use some advice in this post or save some taxes
For every person you refer we’ll give you a free month or a gift card equal to 1 month of service of your referral – whatever is bigger! Up to to $600!
Anyone you refer gets a free month of bookkeeping!
THUT data capture technology extracts data from bank, credit card and online statements and allows for automatic bank reconciliation.
THUT uses artificial intelligence to locate and extract line item and tax summary data from receipts and exports it into a csv file.
Cleansing algorithms allow it to extracts transactional data that is 100% accurate.
Send us your prior financials and we will prove to you how our value is unrivaled in Canada.
➤➤➤

How do I apply for a business number (BN)?

 A business number (BN) is a common identifier for businesses in their dealings with the government. Each business, whether it is a sole proprietor, partnership, corporation, trust or other organization, requires one BN for it’s legal entity. Whenever you deal with the government you must provide your BN to identify the legal entity you are referring to. Just like when you provide your social insurance number to identify yourself when you call CRA or file your personal tax returns.

There are four major program accounts:

 1. RT – Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST) (see bullets below for reporting periods available)
 2. RP – Payroll
 3. RC – Corporate Income Tax
 4. RM – Import/Export

Registering for a business number for your business can be done online and is simple. Simply forward us a copy of your incorporation documents and ask us for a “Fiscal year-end recommendation” specifically for your business.

If you are registering for a GST number:

 • If your annual taxable sales are “$1,500,000 or less” your assigned reporting period is annual. Monthly or quarterly is optional but is not recommended (please contact us if you have any questions)
 • If your annual taxable sales are” $1,500,000 up to $6,000,000″ your assigned reporting period is quarterly with monthly reporting period being optional.
 • If your annual taxable sales are “More than $6,000,000” your  assigned reporting period is monthly.

Please click here once you are ready to register your BN through the Canada Revenue Agency’s website.

Share with someone that could use some advice in this post or save some taxes
 
For every person you refer we’ll give you a free month or a gift card equal to 1 month of service of your referral – whatever is bigger! Up to to $600!
 
Anyone you refer gets a free month of bookkeeping!
 
THUT data capture technology extracts data from bank, credit card and online statements and allows for automatic bank reconciliation.
 
THUT uses artificial intelligence to locate and extract line item and tax summary data from receipts and exports it into a csv file.
 
Cleansing algorithms allow it to extracts transactional data that is 100% accurate.
 
Send us your prior financials and we will prove to you how our value is unrivaled in Canada.
 
➤➤➤

CRA’s My Payment System

Yes we know it looks complicated but it doesn’t have to be! Below we list step by step instructions to use CRA’s My Payment System for paying your payroll remittances, GST, corporate income tax and individual income tax.

CRA My Payment System

To pay your Payroll Source Deductions (PD7A)

 1. Click the link above
 2. Click “START MY PAYMENT” button
 3. Click “PAYROL SOURCE DEDUCTIONS” under the “Businesses” heading
 4. Click “REGULAR REMITTANCE” if you pay monthly/ “QUARTERLY REMITTANCE” if you pay quarterly/ “BALANCE OWING REMITTANCE” if you are paying for a current/prior year outstanding balance/ “ARREARS/PENALTY/INTEREST” if you are making a payment for interest/penalties assessed
 5. Enter your account number (your company’s 9 digit business number followed by RP0001) ie. 123456789RP0001
 6. Enter all of the required information from your PD7A report you received from our office
 7. Click “NEXT”
 8. Confirm the account numbers and amounts are correct
 9. Click “CONFIRM AND PROCEED TO PAY” or select the radio button to modify payment.
 10. Click “PAY NOW”
 11. Choose your bank and enter in your banking login information and proceed to pay/confirm


To pay your Goods and Services Tax (GST/HST)

 1. Click the link above
 2. Click “START MY PAYMENT” button
 3. Click “GOODS AND SERVICES TAX/HARMONIZED SALES TAX” under the “Businesses” heading
 4. Click “PAYMENT ON FILING” after we have filed your GST return/ “INTERIM” if you are making a quarterly instalment/ “AMOUNT OWING” if you received a letter or statement from CRA / “BALANCE DUE” if you are making a payment on the remainder of tax you owe
 5. Enter your account number (your company’s 9 digit business number followed by RT0001) ie. 123456789RT0001
 6. Enter the remainder of the required information
 7. Click “NEXT”
 8. Confirm the account numbers and amounts are correct
 9. Click “CONFIRM AND PROCEED TO PAY” or select the radio button to modify payment.
 10. Click “PAY NOW”
 11. Choose your bank and enter in your banking login information and proceed to pay/confirm


To pay your Corporate Income Tax (T2) 

 1. Click the link above
 2. Click “START MY PAYMENT” button
 3. Click “CORPORATION INCOME TAX” under the “Businesses” heading
 4. Click “PAYMENT ON FILING” after we have filed your corporate tax return/ “INTERIM” if you are making a monthly instalment/ “AMOUNT OWING” if you received a letter or statement from CRA / “BALANCE DUE” if you are making a payment on the remainder of tax you owe
 5. Enter your account number (your company’s 9 digit business number followed by RC0001) ie. 123456789RC0001
 6. Enter the remainder of the required information
 7. Click “NEXT”
 8. Confirm the account numbers and amounts are correct
 9. Click “CONFIRM AND PROCEED TO PAY” or select the radio button to modify payment.
 10. Click “PAY NOW”
 11. Choose your bank and enter in your banking login information and proceed to pay/confirm


To pay your Individual Income Tax (T1) 

 1. Click the link above
 2. Click “START MY PAYMENT” button
 3. Click “INDIVIDUAL INCOME TAX” under the “Businesses” heading
 4. Click “2014 – TAX OWING” after we have filed your personal tax return/ “TAX INSTALMENTS” if you are making an instalment/ “PAST TAX OWED” if you received a letter or statement from CRA
 5. Enter your social insurance number (SIN) ie. 123456789
 6. Enter the remainder of the required information
 7. Click “NEXT”
 8. Confirm the account numbers and amounts are correct
 9. Click “CONFIRM AND PROCEED TO PAY” or select the radio button to modify payment.
 10. Click “PAY NOW”
 11. Choose your bank and enter in your banking login information and proceed to pay/confirm
Share with someone that could use some advice in this post or save some taxes
For every person you refer we’ll give you a free month or a gift card equal to 1 month of service of your referral – whatever is bigger! Up to to $600!
Anyone you refer gets a free month of bookkeeping!
THUT data capture technology extracts data from bank, credit card and online statements and allows for automatic bank reconciliation.
THUT uses artificial intelligence to locate and extract line item and tax summary data from receipts and exports it into a csv file.
Cleansing algorithms allow it to extracts transactional data that is 100% accurate.
Send us your prior financials and we will prove to you how our value is unrivaled in Canada.
➤➤➤

Filing Alberta Annual Returns

Annual returns must be filed yearly at the registry office. Each year you will receive a form in the mail around the anniversary of your corporation (see image above). If you do not file two years in a row your corporation will be automatically dissolved. To continue using your corporation you must pay $420.00 to “Revive” the corporation.

Save yourself the unnecessary fee and file your annual return at any registry office.

Share with someone that could use some advice in this post or save some taxes
For every person you refer we’ll give you a free month or a gift card equal to 1 month of service of your referral – whatever is bigger! Up to to $600!
Anyone you refer gets a free month of bookkeeping!
THUT data capture technology extracts data from bank, credit card and online statements and allows for automatic bank reconciliation.
THUT uses artificial intelligence to locate and extract line item and tax summary data from receipts and exports it into a csv file.
Cleansing algorithms allow it to extracts transactional data that is 100% accurate.
Send us your prior financials and we will prove to you how our value is unrivaled in Canada.
➤➤➤